Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436288 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Zin
 My goal:2  Vui vẻ.
 Free Time:  Tv đọc sánh, ca phe, đi phổ , tắm biển , nấu ăn, du lịch
 I Am:  Đơn giảng
 Looking For:  Bạn, người mình đến trong đời.

Back | Send Email to Zin (ID: 1436288)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.