Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436736 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Chi Thi
 My goal:2  Mong muốn tìm bạn nữ để chia sẽ học hỏi kinh nghiệm sống.
 Free Time:  Mua sắm, du lịch nước ngoài với cồng con, ăn uống, karaoke, đi từ thiện
 I Am:  Hiền, quý mến mọi người, ít nói, sống thật thà, rõ ràng và luôn hướng tới sự hoàn mỹ
 Looking For:  Tìm bạn nữ, em gái, bạn bè nữ có thể tám, tâm sự, giao lưu kết bạn chân thành, khong mục đích xấu vụ lợi.

Back | Send Email to Chi Thi (ID: 1436736)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.