Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461327 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Nguyễn ChâuCh
 My goal:2  Tìm người thương.
 Free Time:  Nghe nhạc bolero,chăm sóc nhà cửa
 Looking For:  Tôi hiền lành dễ thương, thích giúp đỡ mọi người... Tôi tìm bạn già hiền lành, dễ thương, nhân hậu , quan tâm chăm sóc gia đình .

Back | Send Email to Nguyễn ChâuCh (ID: 1461327)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.