Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Ngọc_Nhi
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng , nghiêm túc
 Looking For:  Chân thành và nghiêm túc

Back | Send Email to Ngọc_Nhi (ID: 1477834)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.