Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478062 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hiền Nguyễn
 My goal:2  Tìm được người bạn hợp với mình.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac,
 I Am:  Dễ chịu, dễ gần, vui vẻ.
 Looking For:  Biết chia sẻ, hòa đồng, biết tôn trọng lẫn nhau.

Back | Send Email to Hiền Nguyễn (ID: 1478062)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.