Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478529 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Châu
 My goal:2  Tìm hiểu những người bạn để tới hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Tính vui vẻ, chân thật và hiền lành
 Looking For:  Biết quan tâm và chia sẻ

Back | Send Email to Châu (ID: 1478529)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.