Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 937181 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Gia Vy
 My goal:2  tìm được người em yêu và yêu em.
 Free Time:  chăm sóc bản thân.
 I Am:  Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
 Looking For:  all. miễn ai làm em vui và em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. ""BỒ C�?U HỠI C�? BAY VỀ PHƯƠNG ẤY... CHO T�?I THẦM NHẮN GỪI MỘT V�?I C�?U... RẰNG NƠI Đ�?Y T�?I VẪN CHỜ VẪN ĐỢI... VẪN NHỚ THƯƠNG AI TRỌN MỘT KIẾP NGƯỜI.""(09.09.09.0_.0 _).

Back | Send Email to Gia Vy (ID: 937181)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.